Gloria Counseling is het organisatieadviesbureau van Marlies de Vries. Zij is gespecialiseerd in netwerkorganisaties en heeft als onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeker het managementboek De Tijd is NU geschreven.

Zij biedt organisatieadvies vanuit de visie dat het gaat om de kunst van samenwerken. Om goed te kunnen samenwerken heb je een mindset nodig die uitgaat van overvloed. Dit gaat niet vanzelf: onze hele maatschappij is gebaseerd op het concurrentiemodel, wat zijn oorsprong heeft in een mindset van tekort.

Onze samenleving draait al eeuwen om overleven. Net als dieren hebben wij een basaal overlevingsinstinct. Overleven gaat over tekorten.  De angst voor tekort heeft ons gebracht tot o.a. oorlog en machtsmisbruik. Maar juist ons mens-zijn maakt dat wij er bewust voor kunnen kiezen om hier bovenuit te stijgen.

In ons huidige economische concurrentiemodel worden bedrijven steeds groter en monopolisten, door verregaande fusies. Er is ook een race naar de bodem bezig, waarin bedrijven steeds meer lean worden ingericht, om de concurrentie aan te kunnen. Overheden doen vanuit bezuinigingen vaak ook mee aan dit model. Bijvoorbeeld door krappe aanbestedingen in huishoudelijke zorg, waardoor deze bedrijven niet overeind kunnen blijven, tenzij zij hun personeel minder betalen. 

Tot hoever kan en wil je als bedrijf en overheid daarin meegaan? Steeds efficiënter heeft een kantelmoment waarop uitholling van het bedrijf en personeel plaatsvindt. Er moet dan steeds meer gedaan worden met steeds minder mensen. Ziekteverzuim en stress op de werkplek neemt toe. Goed personeel gaat weg als ze kunnen. De kwaliteit van de producten en/of diensten wordt minder. Vroeg of laat valt het bedrijf om. 

Het kan ook anders door te veranderen in een netwerkorganisatie. Samenwerken met anderen, waarbij jouw organisatie steeds meer zich richt op dat stukje van de markt waar zij haar unieke meerwaarde in kan leveren. In plaats van bedrijven en producten die steeds meer op elkaar gaan lijken, ga jij je richten op jouw specifieke kwaliteiten. Je hebt plezier in doen waar je goed in bent en maakt het je klanten graag naar de zin. Personeel werkt graag voor je, omdat je hun kwaliteiten optimaal wilt benutten. Dit kan alleen maar als je hen stimuleert als persoon, ze loslaat, omdat zij zelf het beste weten hoe zij hun functie kunnen uitvoeren. Dit vraagt ondernemerschap, ook voor mensen die in loondienst zijn. 

De trend is al ingezet. Mensen kiezen steeds vaker om iets te doen wat waardevol is in plaats van winstgericht. Geld is namelijk geen drijfveer. Van geld wordt je namelijk niet gelukkig. Het hoeft elkaar niet uit te sluiten. 

Want wat je leuk vindt, daar ben je goed in. 

Succesvol zijn staat voor doen wat je leuk vindt en vanuit je eigen kracht jezelf neerzetten en kansen creëren.

Wil je meer weten over:

De kansen van samenwerken?

Hoe je een mindset van overvloed aan kan leren?

Op welke manier je overvloed en succes in je bedrijf creëert?

Kijk dan naar de volgende mogelijkheden:

Boeddhistisch Coachen

Dichter bij jezelf komen, leven vanuit je kern, daarin vind je je eigen leiding. Persoonlijk leiderschap is hierbij een belangrijk thema. Marlies coacht volgens haar eigen unieke concept van de vijf principes van transcendent bewustzijn.

lees meer .....

Counseling

Counseling gaat dieper dan coaching. Als je in contact wilt komen met degene die je werkelijk bent. Bewust worden en bewust zijn is bij elk proces essentieel. De kansen liggen daar waar je grootste weerstanden zich bevinden.

Lees meer.....

Organisatieadvies

Cohesie is de binding van een organisatie. Cultuur en communicatie zijn een essentieel onderdeel voor cohesie. Doen wat je zegt en wees open en transparant. Het uitgangspunt van Gloria is er een van eenheid en diversiteit.

Lees meer.....

workshops

Marlies de Vries neemt je mee op een reis door te tijd. Het leven gaat steeds sneller; we leven in een soort continue haast. Zowel individueel als maatschappelijk merken we allerlei veranderingen. De dingen doen, zoals we altijd deden, werkt niet meer.....

Lees meer.....