Workshop (Internationaal) netwerken

Effectief netwerken vraagt om een geheel nieuwe aanpak. Het gaat om bewustwording, een andere houding en een andere mindset.

In deze workshop worden de grote lijnen uitééngezet van de netwerksamenleving; wat dit voor jou persoonlijk betekent, voor je organisatie in combinatie met de maatschappelijke veranderingen.

Door het gebruik van ICT is alles in een enorme versnelling gekomen. Dit brengt ons in het NU, terwijl we onszelf en de maatschappij vorm geven alsof lineaire tijd nog steeds bestaat.

Zowel individueel, in organisaties, als maatschappelijk, merken we allerlei veranderingen. De dingen doen, zoals we altijd deden, werkt niet meer, maar hoe anders is niet altijd duidelijk.

Marlies de Vries heeft een wetenschappelijke theorie ontwikkelt, waarin duidelijk wordt dat wij ons ontwikkelen richting een netwerkmaatschappij. Dit heeft enorme consequenties voor ons als mens en samenleving. De oude- en de nieuwe wereld bosten op elkaar, met allerlei crisis tot gevolg.

Marlies voelt het als haar missie om de transitie naar een nieuwe (netwerk)maatschappij te vergemakkelijken.  

In deze workshop leert u: wat netwerken zijn, wat netwerken is, en wat de uitdagingen zijn.

Thema’s die o.a. aan bod komen zijn: de overgang van concurrentie naar samenwerking, lokaal én internationaal, het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

De werkvorm is interactief, waarbij het geven informatie wordt afgewisseld met praktische tips en oefeningen.

U maakt kennis met:

  • De maatschappelijke ontwikkeling naar een netwerkmaatschappij;
  • Het unieke netwerkmodel Gloria;
  • De vijf principes van transcendent bewustzijn: nodig om een goede netwerker te worden.