Het boek ‘De Tijd is Nu’ is de inspiratiebron voor het organisatieadvies

Organisatieverandering
Netwerken
Identiteit
Duurzaamheid
Cultuur,
Cohesie
Communicatie

De leidende gedachte van waaruit organisatieadvies wordt gegeven is dat alle bovenstaande organisatie-elementen met elkaar samenhangen. De accentverschillen kunnen de insteek van de verandering vormen. Samen met u wordt bepaald op welke manier en in welke vorm het advies tot stand komt. Uitgangspunt is de zachte kant van de organisatie, welke tot uiting komt in de organisatiecultuur.Cultuur raakt de structuur, de identiteit en de strategie van een organisatie en beïnvloedt sterk de binding en de motivatie van mensen in de organisatie.

(Organisatie)veranderingen vinden plaats vanuit een continue proces. Het maken van aanpassingen in een veranderende omgeving. De samenleving wordt steeds meer een netwerksamenleving waarin de grenzen van staat, markt en civil society vervagen. Het gebruik van ICT speelt daarin een faciliterende rol. In deze netwerken staat samenwerking voorop. Het gaat om geven en ontvangen vanuit een gunfactor. Een duidelijke eigen identiteit is bepalend voor succes. Deze identiteit heeft als basis dat er een meerwaarde wordt gecreëerd voor de maatschappij, vanuit een duurzame gedachte.

Een van de aspecten waar een organisatie het moeilijkst grip op krijgt is cultuur.Cultuur in een organisatie gaat om de mensfactor in al haar facetten. Zaken zoals binding (cohesie), communicatie, macht en symboliek spelen daarbij een belangrijke rol. Inzicht in de culturele patronen en processen is essentieel bij organisatieverandering, beleidswijzigingen, reorganisaties, conflicten, fusies en internationale samenwerking.

Cohesie is de binding van een organisatie. Cultuur en communicatie zijn een essentieel onderdeel voor cohesie. Doe wat je zegt en wees open en transparant. Het uitgangspunt van Gloria is er een van eenheid in diversiteit. Waardeer het anders-zijn van elkaar. De beste teams zijn die waarin de typologieën, kennis en vaardigheden elkaar aanvullen en daarmee zichzelf op een hoger niveau kunnen tillen.

Communicatie is een essentieel onderdeel van cultuur. Hoe wordt er met elkaar omgegaan. Hoe worden de normen en waarden verbaal en nonverbaal uitgedragen. Is de communicatie wel een tweerichtingsverkeer. Wordt er wel begrepen wat er niet alleen gezegd, maar ook wat er bedoelt wordt. Een effectieve manier van communiceren is er een waarbij de boodschapper niet alleen verstandelijk communiceert, maar ook gevoelsmatig contact heeft met zijn boodschap. Er wordt werkelijk contact gemaakt met diegene waarmee gecommuniceerd wordt. Daarmee is men beter in staat om te begrijpen of de boodschap ook daadwerkelijk is begrepen en of de ander er ook wat mee kan. Dit heeft zowel betrekking op één op één communicatie als met een groep

Essentiële vraagstukken

Hoe gaan mensen met elkaar om?

Wat zijn de normen en waarden van een organisatie en worden die wel door iedereen gedeeld?
Is de organisatiecultuur effectief voor wat men met elkaar wil bereiken?
De officiële cultuur, is dat dezelfde als de informele cultuur?
Past de identiteit/het imago bij de organisatiecultuur?
Hoe krijg ik de mensen mee?

Instrumenten

Cultuurdiagnose
Cultuurinterventie
Coaching
Counseling
Workshops

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neem dan contact op met Marlies de Vries

De tijd is NU