Marlies de Vries biedt organisatieadvies vanuit de visie van samenwerken. Om goed te kunnen samenwerken heb je een mindset van denken in overvloed nodig. Dit gaat niet vanzelf: onze hele maatschappij is gebaseerd op het concurrentiemodel, wat zijn oorsprong heeft in een mindset van denken in tekort. Hoe verkrijg je een mindset van overvloed? Lees hier verder

Onze samenleving draait al eeuwen om overleven. Net als dieren hebben wij een basaal overlevingsinstinct. Overleven gaat over schaarste en tekorten. Het is de angst voor tekort, die ten grondslag ligt aan het idee van winstmaximalisatie en constante groei.

In ons huidig economische concurrentiemodel moeten bedrijven steeds groter worden om te kunnen overleven. Bedrijven worden steeds meer lean ingericht, om de concurrentie aan te kunnen. Er wordt bezuinigd op kwaliteit en personeel. Wilt u dat anders?

Organisatieadvies met aandacht voor de klant, het personeel en de kwaliteit van het product staan centraal.

Alleen door samen te werken kan uw bedrijf de toekomst aan.De Nieuwe Tijd - Gloria Counseling

Ziekteverzuim en werkstress

Heeft uw bedrijf last van een te hoog ziekteverzuim en werkstress? Dan is het verstandig om uw bedrijfscultuur eens goed tegen het licht te houden. Stuurt u op steeds efficiënter omdat de markt dit vraagt, of heeft u een eigen visie die u naleeft?

Het kan ook anders.

Transformeer uw bedrijf naar een netwerkorganisatie. Samenwerken met anderen, waarbij uw organisatie steeds meer zich richt op dat stukje van de markt waar zij haar unieke meerwaarde in kan leveren.

Personeel heeft plezier in hun werk, omdat zij hierin hun kwaliteiten optimaal kunnen benutten. Dit kan alleen maar als je hen stimuleert als persoon, ze loslaat, omdat zij zelf het beste weten hoe zij hun functie kunnen uitvoeren. Dit vraagt ondernemerschap, ook voor mensen in loondienst.

De trend is al ingezet. Mensen kiezen steeds vaker om iets te doen wat waardevol is.

Organisatieadvies bij:

  • ontwikkeling naar een netwerkorganisatie
  • beter samen werken in teams of met andere organisaties
  • ontwikkeling van ondernemerschap ook in loondienst
  • minder ziekteverzuim en werkstress
  • meer werkplezier
  • kwaliteitsverbetering
  • efficiënter werken via co-creatie
De tijd is NU