Marlies de Vries

Marlies de Vries leerde als therapeut de mens één op één leerde kennen; als individu. Zo heeft zij op de universiteit en bij haar werk als organisatieadviseur, geleerd hoe de mens vorm geeft aan de maatschappij. Alles bij elkaar heeft haar geïnspireerd om het boek ‘De Tijd is Nu’ te schrijven. De thema's uit dit boek zijn leidend in haar eigen leven en in haar werk. 

Begonnen als fysiotherapeut, vond zij al snel de puur lichamelijke benadering te beperkt. Daarop heeft zij zich geschoold als acupuncturist en integraal therapeut, vanuit de gedachte dat geest, lichaam en ziel één geheel vormen. Zij merkte dat haar eigen bewustwording essentieel was om als therapeut en mens verder te kunnen groeien. Via training en opleiding heeft zij gewerkt aan haarzelf. Op een bepaald moment was het voor haar groei nodig, om uit de haar zo vertrouwde zorgverlenerswereld te stappen.

Marlies haar kantelmoment was dat zich zij bewust werd dat zij, in plaats van altijd via de zijlijn commentaar te hebben op de beroepsgroep, zich actief zou kunnen inzetten om verandering te bewerkstelligen. Hiertoe werd zij dagelijks bestuurslid van het Regionaal Genootschap voor Fysiotherapie. Verandering vanuit de mens gericht op de maatschappij en organisaties boeide haar.

Zij heeft het roer omgegooid en is organisatiecultuur gaan studeren aan de Vrije Universiteit. Al tijdens haar studie is zij gaan werken voor lokale rekenkamers. Om goed te kunnen adviseren aan de raad en om hun belevingswereld te leren kennen is zij lid geworden van een politieke partij en is zij algemeen bestuurslid van het waterschap Rijnland geworden. 

Wat Marlies drijft is dat zij met haar opgedane kennis, vaardigheden en (levens)ervaring, de mens, de maatschappij en organisaties wil helpen in hun groei- en bewustwordingsproces richting een wereld van eenheid in verscheidenheid.

Marlies de Vries